#1 2014-02-06 13:36:43

gazda

Nowy użytkownik

Punktów :   

Tatry informacje ogólne

Tatry to niezwykle piękne góry o charakterze alpejskim, położone w Karpatach Zachodnich na granicy Polski i Słowacji. Z przyczyn geopolitycznych Tatry są podzielone na Tatry Polskie i Tatry Zachodnie. Tatry zajmują niewielki obszar ok. 786 km2. W Tatrach Polskich przypada ok. 175 km2. Tatry są najwyższym pasmem w łańcuchu górskim Karpat ( jedynym o charakterze alpejskim ). Pod względem geograficznym dzielą się na 4 części: Tatry Bielskie, Tatry Wysokie, Tatry Zachodnie i masyw Siwego Wierchu. Tatry rozciągają się od zachodu od Przełęczy Huciańskiej do Przełęczy Ździarskiej stanowiącej wschodnią granice pasma. Główna grań Tatr ma długość 75 km. Granica między Tatrami Zachodnimi i Wysokimi biegnie przez słowacką Dolinę Cichą, Przełęcz Liliowe, Dolinę Gąsienicową a następnie wzdłuż koryta Suchej Wody. Natomiast granica między Tatrami Wysokimi a Bielskimi przebiega przez Przełęcz pod Kopą. Najwyższym szczytem Tatr jest Gerlach 2655 m, najwyższym punktem w granicach Polski są Rysy 2499m, a najwyższym szczytem całkowicie leżącym na terytorium Polski jest Kozi Wierch 2291 m. Tatry Polskie obejmują obszar 175 km2. Najwieksza część Tatr, bo ponad 3/4, znajduje się po słowackiej stronie granicy.  W łańcuchu karpackim ciągnącym się od Alp po Kaukaz Tatry są najwyższe, ale nie można ich zaliczyć do gór wysokich. Swoją wysokością sięgają tylko granic wiecznego śniegu, dlatego, nie ma w nich lodowców - symbol gór wysokich.. Najwyższy szczyt to Gerlach (2655 m n.p.m.), który w porównaniu z najwyższym szczytem Alp, Mont Blanc sięga połowy jego wysokości, czyli granicy wiecznego lodowca. W Tatrach lodowce nie występują, dlatego urozmaiconą rzeźbę gór wraz z występującą przyrodą możemy podziwiać w całej okazałości. Występująca w Tatrach duża różnorodność skał, z różną odpornością na zniszczenia spowodowała urozmaiconą rzeźbę gór różniącą się budową i wysokością. Tatry Polskie i i Tatry Słowackie zostały podzielone na trzy części.:
http://www.e-zakopane.com/media/pics/tatry.jpgTatry Zachodnie (ok. 379 km2 ) /Polsce przypada 94 km2
Tatry Wysokie ( ok. 341 km2 ) / Polsce przypada 81 km2
Tatry Bielskie (ok. 46 km2 ) / w całości należą do Słowacji
Główna grań tatrzańska przechodzi przez blisko 100 ważniejszych szczytów i turni. Jako ciekawostkę podać należy, że wiele wybitnych szczytów (również tych najwyższych) leży poza główną granią Tatr, np. Gerlach (Gerlachovský Štit), Łomnica (Lomnický Štit), Krywań (Krivaň), Bystra czy Kozi Wierch wraz z całą Orlą Percią.
Tatry Wysokie stwarzają doskonałe warunki do wspinaczek letnich i zimowych. Liczne urwiste turnie i ściany skalne są dla apinistów rajem w zdobywaniu najwyższych szczytów w tym rejonie. Malownicze doliny z piętrzącymi się ponad nimi urwistymi ścianami zbudowane z odpornych na erozję skał granitowych cieszą oczy miłośników gór. To właśnie tutaj Gerlach (2655 m n.p.m.) króluje nad wszystkimi szczytami. W Tatrach Wysokich znajdują się najpiękniejsze stawy, które są pozostałością po dawnych lodowcach.
Tatry Zachodnie różnią się w wyglądzie i w budowie. Przeważają tutaj skały pochodzenia osadowego, a szczyty są kopulaste o łagodnych stokach miejscami urozmaicone stromymi skałami. Znajdują się tutaj malownicze doliny, strome turnie zdobywanie przez taterników araz liczne jasknie dostępne tylko dla grotołazów oraz nieliczne do zwiedzania dla przeciętnego turysty.
Tatry Bielskie zbudowane są ze skał wapiennych i są najniższe w tatrzańskim łańcuchu. Najwyższym szczytem jest Hawrań (2154 m n.p.m.) Widok ze szczytu należy to jednego z piękniejszych w Tatrach. Bielskie Tatry stanowi ciągnące się od Tatrzańskiej Kotliny (Tatranská Kotlina) do Jaworzyny Tatrzańskiej (Tatranská Javorina) jedno długie pasmo górskie z niewielkimi grzbietami bocznymi. Główny grzbiet Bielskich Tatr tylko na długości ok. 2 km pokrywa się z główna granią tatrzańską na odcinku od Szalonego Wierchu (Hlupy) do Hawrania (Havran). Grzbietem Bielskich Tatr z Tatrzańskiej Kotliny przez Skalne Wrota (Skalné vrata),[1] Bujaczy Wierch (Bujači vrch), Jatki Bielskie (Košiare, Predne Jatky, Zadne Jatky), [2] Szalony (dawniej Głupi) Wierch na Szeroką Przełęcz Bielską (Široké sedlo) biegnie bardzo atrakcyjny szlak, od wielu lat jednak zamknięty dla swobodnego ruchu turystycznego. Dalej inny szlak, niestety obecnie również zamknięty, wiedzie północnymi zboczami na szczyt [3] Płaczliwej Skały (Ždiarska vidla). Na dalsze szczyty w głównym grzbiecie Tatr Bielskich: najwyższy w tym paśmie [4] Hawrań oraz Nowy i Murań nie ma znakowanych ścieżek turystycznych. Na Szeroką Przełęcz Bielską dostać się można ze Żdiaru (Ždiar) oraz z Przełęczy pod Kopą (Kopské sedlo) oddzielającej Tatry Bielskie od Wysokich.
W różnych częściach Karpat i ich okolicy (np. Siedmiogród czy Podole) istenieją pokrewne geograficzne nazwy takie jak: Tołtry, Toutry, Toutra. Oznaczają najcześciej góry skaliste, skały, głazy, lub miejsca niebezpieczne. Niektórzy uczeni są zdania, że nazwa ta pochodzi od starosłowiańskigo słowa tr-try lub tr-tri, co oznaczało wielkie głazy. Inni wskazują na jeszcze wcześniejszy rodowód nazwy sięgający czasów przedgermańskich i przedsłowiańskich.
Faktem jest natomiast, że nazwa Tatr po raz pierwszy została zapisana pod koniec XI w. w przywileju cesarza Henryka III z roku 1086 określającym granice biskupstwa praskiego i morawskiego. Nazwa ta brzmiała Trytri, Tritri lub Triti. Brzmienie bardziej zbliżone do dzisiejszego - Tatri - można znaleźć w kronice czeskiej praskiego kanonika Kosmasa z początków XII w. W polskich źródłach historycznych nazwa o dzisiejszym brzmieniu Tatry pojawiła się w Kodeksie Dyplomatycznym Małopolski w 1255 r.
W źródłach węgierskich nazwa występowała nieco wcześniej, bo na początku XIII w. Jej forma była bardziej zniekształcona: Turtur, poźniej Turtul, Tortol, Tarchol oraz Tartul.
Same Tatry miały również wiele innych nazw. Jan Długosz, polski kronikarz, w połowie XV w. określa je raz jako Tatry, innym razem jako Alpy Polskie lub Sarmackie. Niektóre wcześniejsze źródła z XIII w. używały nazw Montes Nivium (Góry Śnieżne) oraz późniejsze z XVI w. jej niemickiego odpowiednika Schneegeburg. Jeszcze późniejsze źródła historyczne nie wyodrębniały Tatr z pasma Karpat i nazywano je Montes Carpathi, a po określeniu ich wysokosci nad poziom morza, Carpati Centrales albo Principales lub ZentralKarpathen, czyli Karpaty Centralne.

Ostatnio edytowany przez gazda (2014-02-06 13:49:16)

Offline

 

#2 2014-05-01 12:20:05

remo32

Nowy użytkownik

Punktów :   

Re: Tatry informacje ogólne

W Tatry polecam jeździć w początku czerwca, przed rozpoczęciem wakacji - wówczas jest niemal pusto i najdłuższy dzień więc wszystko można na spokojnie, ale oczywiście uczniowie i studenci mają wówczas ból. Albo we wrześniu jak tłumy pojadą do domów i zostaną łaziki, minus to krótszy dzień no i trochę tych ludzi jest (choć nie tyle co w lipcu i sierpniu), ale za to jakie widoki to dech w piersiach zapiera.
Bieszczady są super przede wszystkim na nikłą ilość turystów można iść przez wiele godzin nie napotykając żadnego łazika nawet w szczycie sezonu o czym można zapomnieć w zadeptanych Tatrach.
Karkonosze też super sprawa ale też tłoczno niestety.

Dla osób, które nie były polecam Czerwone Wierchy z Kondratowej Hali na Przełęcz pod Kondracką Kopą, potem przez Kondracką Kopę, Małołączniak, Krzesanicę i Ciemniak i potem zejście Doliną Tomanovą do schroniska na Ornaku - jedna z najpiękniejszych tras i trzeba zaznaczyć, że mało uczęszczana a widoki niesamowite na polską i słowacka stronę.

Offline

 
Historia Lwowa

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.9dragons.pun.pl www.teatr-przedmiotu.pun.pl www.airput2010.pun.pl www.firstchurchofset.pun.pl www.java24.pun.pl